Vracíme vzpomínky do života

Obchodní podmínky

 

POPTÁVKA SLUŽBY

Zákazník má právo poptávat službu všemi dostupnými běžnými způsoby:
 
    a) osobně
    b) telefonicky
    c) elektronickým způsobem
 
 

CENY, PŘEDBĚŽNÉ KALKULACE A CENOVÉ NABÍDKY

Zákazník má právo vyžádat si předběžnou kalkulaci (cenový odhad) své budoucí zakázky.
Takový odhad bude vypracován na základě údajů zákazníka (především o očekávaném rozsahu
materiálu - stopáže u video/audio záznamu, či počtu kusů fotografií/diapozitivů).
Výsledná cena zakázky se může lišit od původní kalkulace v závislosti na skutečném rozsahu prací
a dodaných materiálů, avšak jednotková cena uvedená v cenové nabídce bude dodržena.
 
Kalkulace bude dodána zákazníkovi elektronickém formátu (PDF). Pokud na ni má být brán zřetel
při fakturaci a vyčíslení konečné ceny, je nutné, aby byla zákazníkem přiložena  již při předání
materiálů ke zpracování.
 
Zakázky, které nebudou při doručení materiálu obsahovat námi potvrzenou písemnou
KALKULACI, ČI CENOVOU NABÍDKU, budou zpracovány dle 
  STANDARDNÍCH PODMÍNEK A CEN
UVEDENÝCH NA NAŠEM WEBU.

 

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

Objednání služby lze učinit těmito způsoby:
 
    1) Osobním předáním materiálů na naší adrese
        (nutná předchozí konzultace o datu a času předání - e-mailem, či telefonicky).
    2) Zasláním materiálu s průvodním dopisem prostřednictvím České Pošty.
 
Objednávka zaslaná poštou musí být opatřena průvodním dopisem obshujícím popis požadované služby zákazníka, kotntaktní údaje (především telefon, email a zpáteční adresu) a též písemné potvrzení zákazníka, že byl obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami! 
 
U objednávky učiněné osobně na naší adrese bude vyplněn objednávkový formulář i s potvrzením
o seznámení a souhlasu s obchodními podmínkami.
 
Pokud byla zákazníkovi učiněna cenová kalkulace, či cenová nabídka, je nutné ji taktéž přiložit
k objednávce v okamžiku předání materiálu ke zpracování, v opačném případě bude objednávka
zpracována dle platných podmínek a ceníku na www.vitekpokorny.webnode.cz.
 

 

KONEČNÁ CENA BUDE ZÁKAZNÍKOVI SDĚLENA PŘED VYZVEDNUTÍM ZAKÁZKY:

    1) SMS
    2) Emailem
    3) Telefonicky
    4) v případě Dobírky na poště před vyzvednutím
 
 

ÚHRADA A PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

     K úhradě a vyzvednutí zakázky může dojít:
 
    1) Osobně při vyzvednutí zakázky na naší adrese
    2) Vyzvednutím zakázky zaslané na Dobírku na ČP
    3) Úhradou faktury před odesláním hotové zásilky
 
Převzetím zakázky (vyzvednutím na poště, či osobně na naší adrese) zákazník potvrzuje souhlas s vyfakturovanou částkou a podmínkami úhrady.
 
 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

    1) U Dobírky je připočteno poštovné ve výši dle ceníku ČP
    2) V Případě úhrady předem na fakturu je účtováno poštovné 120,- Kč 
 
    Při zaslání zásilky ČP je vždy účtováno balné dle velikosti zásilky od 30,- Kč
 
 

VRÁCENÍ ZAKÁZKY A REKLAMACE

Zákazník MÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD ZAKÁZKY:
 
    1) DO OTEVŘENÍ ORIGINÁLNÍHO OBALU MÉDIA (platí pro osobní předání).
    2) NEVYZVEDNUTÍM POŠTOVNÍ ZÁSILKY NA POŠTĚ (platí pro zaslání zásilky prostřednictvím ČP).
 
Ve výše uvedených případech bude neprodleně vyzván k vyzvednutí svých původních originálních předloh.
 
 

REKLAMACE

Zákazník má právo uplatnit reklamaci obsahu média v případě prokazatelné nečitelnosti obsahu média do 30 dnů od převzetí, avšak za předpokladu, že médium není fyzicky poškozené špatným zacházením.

V případě reklamace bude požadováno:

1) Původní médium dodane z naší strany
2) Originální předloha (videokazeta, diapozitiv, LP deska, MC kazeta..)
3) Daňový doklad

Ke zpracování a vyrozumění o výsledku reklamačního řízení bude zákazník informován
do 30 dnů od převzetí všech potřebných materiálů.

Vyhledávání

Pavla Pokorná © 2o19

Vytvořeno službou Webnode